Pavimentació de fems en vials públics
Tipus de contracte:
Obres
Tipus de procedimient:
Negociat sense publicitat
Data publicació a la web:
1 de desembre de 2015
Arxius adjunts:
Adjudicació provisional (79 KB)
Data publicació a la web: 1 de desembre de 2015
Emprenta digital SHA1: f7557de8ae3cf4d197bd66c814b2488840a95e96