Concessió de bar i de les instal·lacions del Poliesportiu municipal, excepte la piscina
Tipus de contracte:
Serveis
Tipus de procedimient:
Negociat sense publicitat
Data termini màxim:
29 de gener de 2016
Data publicació a la web:
21 de gener de 2016
Arxius adjunts:
Contracte de l'adjudicació (106 KB)
Data publicació a la web: 11 d'abril de 2016
Emprenta digital SHA1: 8ddc0259eb010dbe0e4db46890f8bcee40fcdc1b
Adjudicació definitiva (84 KB)
Data publicació a la web: 6 d'abril de 2016
Emprenta digital SHA1: 870232d03934320dcb4bd7c2237f44e117022b52
Acta de la mesa de contractació per a l'adjudicació del contracte (118 KB)
Data publicació a la web: 22 de febrer de 2016
Emprenta digital SHA1: 0e41b189d254c274278a3018d96e92aaef333fb7
Acta de la Mesa de Contractació (93 KB)
Data publicació a la web: 3 de febrer de 2016
Emprenta digital SHA1: 004b1f1b10809a50b1d2b930068a4e00cc9f8cfb
Plec prescripcions tècniques (372 KB)
Data publicació a la web: 21 de gener de 2016
Emprenta digital SHA1: 097798e73653d97d850bf939fda1868b64a82612
Plec clàusules administratives (913 KB)
Data publicació a la web: 21 de gener de 2016
Emprenta digital SHA1: 3c2d21b8c61d462f289747b46be7044bf27b51c6