Contracte per al projecte de millora del camí d'accés al nucli urbà de ses Alqueries des del nucli de Santa Eugènia
Ampliació de termini: En relació a la invitació per participar a l'expedient de contractació 1/2017 per adjudicar el contracte administratiu pel projecte de millora del camí d'accés al nucli urbà de ses Alqueries des del nucli de Santa Eugènia mitjançant el procediment negociat sense publicitat es comunica: Que de conformitat amb l'acord de la Junta de Govern de 28 de febrer de 2017, s'unifica el termini màxim per la presentació de les ofertes fins el dia 10 de març de 2017, al Registre General de l'Ajuntament de Santa Eugènia, (horari d'oficina).
Tipus de contracte:
Obres
Tipus de procedimient:
Negociat sense publicitat
Data termini màxim:
10 de març de 2017
Data publicació a la web:
8 de febrer de 2017
Arxius adjunts:
Adjudicació provisional de l'obra (117 KB)
Data publicació a la web: 6 d'abril de 2017
Emprenta digital SHA1: 65dd0895b5d8ed117a6b949166edd7bb2d9b09a5
Acta obertura de proposicions (95 KB)
Data publicació a la web: 15 de març de 2017
Emprenta digital SHA1: 09c1e3436032157e69636f3d31631ec74dd15644
Model declaracio responsable (51 KB)
Data publicació a la web: 8 de febrer de 2017
Emprenta digital SHA1: bced8f1113fbf912c7c6b9af103902a4a7c662ce
Plec de clàusules administratives particulars (1.51 MB)
Data publicació a la web: 8 de febrer de 2017
Emprenta digital SHA1: 13ddaa32964a457905d1d632b2c207e6a112c59a
Oferta i documentació (41 KB)
Data publicació a la web: 8 de febrer de 2017
Emprenta digital SHA1: d09744caf3a2659f356cb628beedc3e8105b1e04
Projecte (10.41 MB)
Data publicació a la web: 8 de febrer de 2017
Emprenta digital SHA1: 4a9e0f4de932c84df0c53b1ec6a879f88382c3f8