Adequació Camí de sa Via
Tipus de contracte:
Obres
Tipus de procedimient:
Negociat amb publicitat
Data termini màxim:
20 d'abril de 2017
Data publicació a la web:
6 d'abril de 2017
Arxius adjunts:
Adjudicació de l'obra (123 KB)
Data publicació a la web: 3 de maig de 2017
Emprenta digital SHA1: ff486391eb83bebf4febbf37b624fc18cc72d235
Acta obertura proposicions (123 KB)
Data publicació a la web: 25 d'abril de 2017
Emprenta digital SHA1: 9a3b200544a18072367384283e859aa8acebac65
Projecte 3 (6.48 MB)
Data publicació a la web: 6 d'abril de 2017
Emprenta digital SHA1: 85ccb8f05b266baabe21ba81814bd5930893d747
Projecte 2 (9.24 MB)
Data publicació a la web: 6 d'abril de 2017
Emprenta digital SHA1: de07ef1fee6d5c0537f249d59ee4c0739d12f9cf
Projecte 1 (3.96 MB)
Data publicació a la web: 6 d'abril de 2017
Emprenta digital SHA1: 7c87abdc4c862e4ad23c87dc9faba35e85947305
Plec de clàusules administratives particulars (1.50 MB)
Data publicació a la web: 6 d'abril de 2017
Emprenta digital SHA1: 25aae730e271138eb003ee5555d508a8f69935f9
Anunci contracte obres (100 KB)
Data publicació a la web: 6 d'abril de 2017
Emprenta digital SHA1: b794ef5c8058a3ecdc394e659bfd7cba7fc29cba