Contracte de l'obra "Construcció de plaça pública amb parc infantil"
Tipus de contracte:
Obres
Tipus de procedimient:
Negociat sense publicitat
Data termini màxim:
5 de març de 2018
Data publicació a la web:
22 de febrer de 2018
Arxius adjunts:
Adjudicació provisional de l'obra (119 KB)
Data publicació a la web: 22 de març de 2018
Emprenta digital SHA1: 46e83341d756e72633c3168a44e33bd0df46a21e
Plec de clàusules incloure apartat (74 KB)
Data publicació a la web: 22 de març de 2018
Emprenta digital SHA1: cd4b210672280c1664ee4f386223e56709a452de
Obertura proposicions (33 KB)
Data publicació a la web: 8 de març de 2018
Emprenta digital SHA1: 61126d193a7ccae381069d2795baccd6f82266e6
Millores del projecte (581 KB)
Data publicació a la web: 28 de febrer de 2018
Emprenta digital SHA1: 40730418c6e7d58cdf32536118528caf7a70a685
Compliment altres reglaments i disposicions (7.59 MB)
Data publicació a la web: 22 de febrer de 2018
Emprenta digital SHA1: 58870a808efc17c924e940168d98978ab4b9e816
Projecte (14.54 MB)
Data publicació a la web: 22 de febrer de 2018
Emprenta digital SHA1: 70f52ca3aeb7fed55bfe93925f6d338d562bb087
Annexe 2 (44 KB)
Data publicació a la web: 22 de febrer de 2018
Emprenta digital SHA1: d7f2ec4cea23fa71938e18292d6190bbb49e9928
Plec de clàusules administratives (1.43 MB)
Data publicació a la web: 22 de febrer de 2018
Emprenta digital SHA1: bac7614c4e55664683a0422f4fb521617d597b8d