Licitació concessió del servei de bar i les instal·lacions del poliesportiu municipal, excepte piscina
Tipus de contracte:
Serveis
Tipus de procedimient:
Obert
Data publicació a la web:
31 de gener de 2012
Estats
Adjudicació provisional (1.03 MB)
Data publicació a la web: 31 de gener de 2012
Emprenta digital SHA1: 04acc63c05ab5496cc3b0d2957e1ebb71635c8f3