Concessió de bar i de les instal·lacions del Poliesportiu municipal, excepte la piscina
Tipo de contrato:
Servicios
Tipo de procedimiento:
Negociado sin publicidad
Fecha plazo máximo:
29 January, 2016
Fecha publicación en la web:
21 January, 2016
Archivos adjuntos:
Contracte de l'adjudicació (106 KB)
Fecha publicación en la web: 11 April, 2016
Huella digital SHA1: 8ddc0259eb010dbe0e4db46890f8bcee40fcdc1b
Adjudicació definitiva (84 KB)
Fecha publicación en la web: 6 April, 2016
Huella digital SHA1: 870232d03934320dcb4bd7c2237f44e117022b52
Acta de la mesa de contractació per a l'adjudicació del contracte (118 KB)
Fecha publicación en la web: 22 February, 2016
Huella digital SHA1: 0e41b189d254c274278a3018d96e92aaef333fb7
Acta de la Mesa de Contractació (93 KB)
Fecha publicación en la web: 3 February, 2016
Huella digital SHA1: 004b1f1b10809a50b1d2b930068a4e00cc9f8cfb
Plec prescripcions tècniques (372 KB)
Fecha publicación en la web: 21 January, 2016
Huella digital SHA1: 097798e73653d97d850bf939fda1868b64a82612
Plec clàusules administratives (913 KB)
Fecha publicación en la web: 21 January, 2016
Huella digital SHA1: 3c2d21b8c61d462f289747b46be7044bf27b51c6