Contracte per al projecte Restitució de paviments en vials públics
Tipo de contrato:
Obras
Tipo de procedimiento:
Negociado sin publicidad
Fecha plazo máximo:
5 March, 2018
Fecha publicación en la web:
22 February, 2018
Archivos adjuntos:
Adjudicació provisional de l'obra (110 KB)
Fecha publicación en la web: 22 March, 2018
Huella digital SHA1: 21f27f7c9a722aa39502100999493d46b1f88533
Plec de clàusules incloure apartat (74 KB)
Fecha publicación en la web: 22 March, 2018
Huella digital SHA1: cd4b210672280c1664ee4f386223e56709a452de
Obertura proposicions (35 KB)
Fecha publicación en la web: 8 March, 2018
Huella digital SHA1: c871a978481d3eb525e3364bc265d51aec3f01aa
Projecte (3.28 MB)
Fecha publicación en la web: 22 February, 2018
Huella digital SHA1: ccff450a8d3e58b31f9055039a90a6b1f03dccf8
Annexe 2 (44 KB)
Fecha publicación en la web: 22 February, 2018
Huella digital SHA1: d7f2ec4cea23fa71938e18292d6190bbb49e9928
Plec de clàusules administratives particulars (1.41 MB)
Fecha publicación en la web: 22 February, 2018
Huella digital SHA1: f36da695b3c3109fd5135f8b40733f4e52447bb8