Adjudicació provisional de l’obra “Àrea de descans per a ciclistes al camp d’en Sec”
Vist l´estat procedimental en que es troba l´expedient de contractació tramitat per adjudicar l´obra “Area de descans per a ciclistes al camp d’en Sec”, mitjançant procediment negociat sense publicitat.
Bookmark and Share

Documents de descàrrega i enllaços