Informació general sobre el Municipi

El municipi de Santa Eugènia pren el nom de l´Alqueria de Bernat de Santa Eugènia, un petit nucli de població medieval que en època islàmica corresponia a l´alqueria anomenada Benibazari. L´any 1250 es documenta amb el nom complet del seu senyor, mentre que el 1268 ja només apareix com a alqueria de Santa Eugènia.

  • Geografia

    Santa Eugènia és un municipi del Pla de Mallorca

  • Història

    Petites notes històriques de Santa Eugènia

  • Economia

    Principals dades econòmiques de Santa Eugènia