Exposició pública de la proposta d'adopció del nou escut i bandara municipal
Exposició pública de la proposta d'adopció del nou escut i bandara municipal.
Per això, es va encarregar a la Reial Acadèmia Mallorquina d’Estudis Històrics, Genealògics i Heràldics la confecció d’un estudi per normalitzar i actualitzar l’escut i la bandera municipals, amb un cost de 500 euros.

L’objectiu del projecte és la voluntat de recuperar l’aspecte original dels elements que integren el nostre escut municipal, principalment la forma de l’escut, la torre i els seus colors propis.

A l’Ajuntament no consta cap expedient administratiu d’adopció de l’escut municipal, ni tampoc en consta cap al Consell de Mallorca ni al Govern de les Illes Balears, competent en la matèria fins a l’any 1993.

Els mitjans que han servit de base per a l’elaboració d’aquesta proposta han estat las recomanacions de l’informe realitzat per part de la Reial Acadèmia Mallorquina d’Estudis Històrics, Genealògics i Heràldics i l’assessorament de l’estudiós local Francesc Capó.

Aquesta proposta està exposada públicament durant 3 mesos, que finalitzen el dia 8 de gener de 2010, i el passat mes de desembre es va realitzar una reunió informativa per a tots els taujans.

La proposta de normalització és la següent:

a) Escut caironat truncat, amb la part superior de color atzur(cel), torre d’argent amb quatre merlets amb part inferior de fons groc amb quatre barres vermelles, timbrat amb corona de poble.

- La torre es representa amb heràldica maçonada, merletada, portalada i amb sageteres ( o finestres).

- La corona mural de poble es representa amb un llenç de muralla tancat amb quatre portes i quatre torres.

b) Bandera composta per fons groc amb quatre barres vermelles horitzontals i amb l’escut de Santa Eugènia al mig.

Com podeu veure a les imatges adjuntes, l’escut no es canvia, si bé s’adopta la forma d’escut caironat truncat, atès que aquesta forma és la pròpia del territori. Al mateix temps, es normalitza el color de la torre, que passa del marró del logotip actual a argent (de color de plata) amb el fons de color cel, actualment inexis
Bookmark and Share