BAN Animals domèstics
GUILLEM CRESPÍ SASTRE, BATLE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA, PROVÍNCIA DE LES ILLES BALEARS FA SABER QUE:
Atesa la quantitat de quiexes rebudes a l’Ajuntament respecte a la presència d’excrements de cans als nostres carrers i camins, així com a les zones d’aparcament, vos recordam que les ordenances marquen que el responsable de recollir-los és el propietari de l’animal.

Des d’aquest Ajuntament estem decidits a fer cumplir aquesta normativa i pregam a tots els veïns que tenguin una actitud vigilant i que denunciïn aquest comportament incívic per tal de prendre les mesures adients.

Els nostres veïnats i visitants no es mereixen que, per la manca de civisme d’alguns, haguem de tenir els carrers bruts.

Així mateix vos recordam que el cans no poden anar amollats pel carrer, han de tenir la cartilla sanitària al dia, a més de xip indentificatiu, dur morral en cas de ser un animal potencialment perillós, i els propietaris han de dur sempre una bossa per recollir els excrements.

Esperant comptar amb la col·laboració de tothom per tal d’aconseguir un poble més net i agradable, ho mana i signa a Santa Eugènia el 28 de novembre de 2012.

El Batle,

Guillem Crespí Sastre
Bookmark and Share