Convocatòria per cobrir de forma interina la plaça de secretaria-intervenció de l'Ajuntament de Santa Eugènia
Actualitzat dia 21/06/2017 amb la resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques per la qual es nomena la Sra. Eva María Martínez Galiano com a secretària interventora interina de l'Ajuntament de Santa Eugènia.
Bookmark and Share