Decret de Delegacions de Batlia
El batle Guillem Crespí, el passat divendres va aprovar el Decret de Delegacions de Batlia a favor dels 5 regidors de l'equip de govern a l'Ajuntament de Santa Eugènia.
JACQUELINE VOLAIT MATRAT - 1ª Tinent de Batle, regidora de Participació Ciutadana, Sanitat i Serveis Socials

XISCO MARTORELL CANALS - 2on Tinent de Batle, regidor d'Urbanisme, Funció Pública i Fira i Festes.

SEBASTIÀ ALORDA ROIG - 3er Tinent de Batle, regidor de Manteniment, Obres i Medi Ambient.

MARIA JOSÉ BOVER MILLANES - Regidora de Educació, Cultura i Joventut

LLORENÇ SASTRE CRESPI - Regidor d'Esports, Promoció Econòmica i Agricultura.

Bookmark and Share