Inauguració de la remodelació del Carrer Major i Escoles a Santa Eugenia
El Batle de Santa Eugènia, juntament amb la consellera de Comerç, Indústria i Energia, Francesca Vives, ha inaugurat la remodelació de l’àrea comercial del Carrer Major i Escoles a Santa Eugènia.
Ha estat condicionat amb fons provinents de la Direcció General de Comerç per a la millora del comerç urbà i la millora del comerç rural. La subvenció de la conselleria ha estat de 115.110 euros, el 90% de la inversió prevista (127.900,41 euros)

L'actuació ha suposat:

1.- Empedrat amb llambordes el carrer Major amb la creació d'un passeig per a vianants, el traçat del qual es diferencia mitjançant lloses de pedra viva, respectant un traçat existent i separant el passeig de la circulació viària mitjançant jardineres.

2.- Millora i integració amb l'entorn de la plaça existent en el carrer de les Escoles.

3.- Amplicació de la vorera existent en el carrer de les Escoles, per facilitar-ne l'accesibilitat.
Bookmark and Share