L'Ajuntament de Santa Eugènia posa en marxa un pla d'ajudes per fomentar la contractació de taujans a l'atur
L’Ajuntament de Santa Eugènia posa en marxa un pla d’ajudes al foment de la contractació de taujans que estiguin a l’atur i emprenedors.
Els beneficiaris podran ser totes aquelles empreses que contractin una persona empadronada a Santa Eugènia abans de l’ 1 de març de 2013 i inscrita com a demandant d’ocupació al SOIB, per un període mínim de sis mesos.

Aquesta ajuda també inclou una modalitat per als emprenedors inscrits com a demandants d’ocupació al SOIB que es donin d’alta d’autònoms i hagin d’exercir la seva activitat a Santa Eugènia.

En total, el consistori destinarà 10.000 € a aquest pla de foment laboral dels taujans i taujanes.

Els formularis es troben a les oficines municipals de l’Ajuntament de dilluns a divendres de 09.00 a 13.00 h.

Santa Eugènia, a 26 de març de 2013

El Batle,
Sgt.: Guillem Crespí Sastre
Bookmark and Share