Publicació de la relació de factures municipals d'acord amb el Reial Decret Llei 4/2012
Us adjuntam el llistat amb la relació de factures pendents de pagament a data 31/12/2011 de conformitat amb el Reial Decret Llei 4/2012, que determina les obligacions d'informació i procediments necessaris per establir els mecanismes de finançament pel pagament als proveïdors de les entitats locals. La quantia final de les factures pendents de pagament a data 31/12/2011 ascendeix a la quantitat de 53.140,18 €. Per a qualsevol informació adicional, dubte o aclaració us podeu dirigir a les oficines municipals.
Bookmark and Share

Downloadable documents and links