Reunió institucional del Batle de Santa Eugènia amb el President de les Illes Balears
El Batle de Santa Eugènia, Guillem Crespí, ha estat rebut en audiència pel President de les Illes Balears José Ramón Bauzà on li ha explicat les problemàtiques i els projectes de futur del municipi.


En aquest sentit el Batle, ha prioritzat com a primer tema de la reunió el restabliment de l'horari a la Unitat Bàsica de Salut de 9 a 14 hores, com teniem des del passat més de Maig, per tal d'oferir un servei de qualitat al nostres veïants.

Per altra banda, ha adreçat al President la necessitat que la Conselleria de Medi Ambient es pugui encarregar de la neteja de les síquies de Son Mascaró.

- Son Campins i dur el corresponent manteniment dels tallafocs del Puig de Son Seguí, com a mesures preventives per evitar incendis.

En quan a projectes de futur, li ha plantejat els dos projectes consensuats amb tots els grups amb respresentació municipal per aquesta legislatura que són:

- REFORMA DE L'EDIFICI DE L'ANTIC AJUNTAMENT
- REFORMA I AMPLIACIÓ DELS VESTUARIS DEL CAMP DE FUTBOL

Per últim, el Batle ha sol·licitat al President la cessió gratuïta al municipi del terrenys de davant el Cementiri adquirits a l'any 2004 per l'IDI, per executar el descartat polígon industrial, amb la voluntat que els terrenys puguin ser ús del municipi i espai per desenvolupar projectes medioambientals de futur.
Bookmark and Share