Santa Eugènia firma a Brussel•les la seva adhesió al Pacte de Batles
El batle Guillem Crespí i els batles dels municipis de Sant Lluís, (Llorenç Carretero), de Puigpunyent (Joan Ferrà), i la regidora de Santa Maria del Camí (Àngela Candell), acompanyats de la consellera de Comerç, Industria i Energia, Francesca Vives signaren dimarts dia 4, a l'Hemicicle del Parlament Europeu, l’adhesió dels seus ajuntaments al Pacte dels Batles durant la cerimònia que va tenir lloc a Brussel•les.

La consellera de Comerç, Indústria i Energia, Francesca Vives, i el director general d’Energia, Josep Maria Rigo, varen assistir-hi, atès que la conselleria actua com a estructura de suport al Pacte dels Batles a les Illes Balears.

En aquests moments, els municipis de Sant Lluis i Santa Eugènia han començat a treballar en la redacció dels Plans d'Acció d'Energia Sostenible, que és la primera passa per acomplir el full de ruta dels compromisos assumits amb el pacte.

A la mateixa cerimònia, més de 500 batles europeus se varen comprometre a reduir les seves emissions de CO2 en més d’un 20% d’aquí al 2020. Al subscriure aquest pacte, els batles es comprometen a estalviar energia, fomentar les energies renovables i organitzar campanyes d’informació entre els seus ciutadans. La declaració es va signar en presencia del President de la Comissió Europea, José Manuel Durao Barroso, i el president del Govern d’Espanya, José Luis Rodríguez Zapatero. Enguany, la incorporació d’aquests 500 batles eleva el nombre de firmants del Pacte a més de 1.600 en 36 països i en representació de 120 milions de ciutadans.

La Comissió Europea, l'any 2008, va establir "El Pacte dels Batles i Batlesses" obert a ciutats de totes les mides d'Europa, amb l'ambició d'associar les ciutats i els ciutadans en la consecució dels objectius de la política energètica de la UE. El Pacte es fonamenta en el compromís de les ciutats que s'hi adhereixin d'aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO2 mitjançant actuacions d'eficiència energètica i relacionada amb les fonts d'energia renovables.


La UE considera la lluita contra el canvi climàtic com una de les seves prioritats principals. S’han introduït els objectius més ambiciosos en forma de la iniciativa “20-20-20 al 2020”. Com a resultat, els estats membres estan compromesos a reduir les seves emissions de CO2 en almanco un 20% amb vista a l’any 2020. El Pacte dels Batles avança un pas més enfora mitjançant un acord voluntari de superar els esmentats objectius establerts.

Tot i que la coordinació de les institucions europees i els governs dels estats membres resulta vital, les autoritats locals es tornen en agents clau per mitigar el canvi climàtic.
Bookmark and Share