CONVOCATÒRIES ANUALS DE SUBVENCIONES PER A INDUSTRIA, COMERÇ I SERVEIS DE LA CONSELLERIA DE COMERÇ INDUSTRIA I ENERGIA.
Us adjuntam les resolucions de les subvenciones dictades per la Conselleria de Comerç, Industria i Energia en foment del comerç, l'industria i els serveis.
* Resolució de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 28 de gener de 2009 per la qual es regula la concessió d'ajudes a empreses industrials, d'acord amb les bases reguladores per a la concessió de subvencions per als sectors comercial, industrial i de serveis de les Illes Balears.

Enllaç:
boib.caib.es/pdf/2009018/mp15.pdf

* Resolució de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 28 de gener de 2009 per la qual es convoquen ajudes per a les empreses dels sectors del comerç i dels serveis.

Enllaç:

boib.caib.es/pdf/2009018/mp21.pdf
Bookmark and Share