El Batle Guillem Crespí assisteix a la reunió de la conselleria d'educació per tractar la situació de l'IES Santa Maria
El director general de Planificació, Inspecció i Infraestructures Educatives, Guillem Estarellas, ha mantingut una reunió per tractar la situació de l’IES Santa Maria.
La trobada ha comptat amb l’assistència de les Associacions de Pares i Mares de l’IES Santa Maria i de l’IES Sant Marçal, dels batles de Santa Maria i Santa Eugènia, Rosa Vich i Guillem Crespí, i del regidor d’Educació de l’Ajuntament de Marratxí, Xisco Ferrà.

Durant la reunió amb els principals interessats, Estarellas ha explicat que, tal i com s’havia previst des de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats, els alumnes de l’IES Santa Maria i de l’IES Sant Marçal se separaran de cara al proper curs 2013-2014, encara que continuaran compartint el centre fins que l’IES Sant Marçal estigui enllestit. A més, ha aclarit, els dos centres educatius disposaran de dotacions econòmiques independents, les quals es fixaran depenent del número d’alumnat de cada centre.

Davant la petició d’un equip directiu propi per a l’IES Santa Maria, Estarellas ha recordat que l’ordre de creació d’aquest centre, publicada al BOIB de 29 de març de 2012 (boib.caib.es/pdf/2012046/p91.pdf) estipula que no podrà tenir un equip directiu propi mentre comparteixi les instal•lacions amb l’IES Sant Marçal. Es per això que el responsable de Planificació s’ha compromès a nomenar un cap d’estudis adjunt i un cap d’estudis adjunt a Secretaria per al proper curs, els quals assumirien les funcions de direcció de l’IES Santa Maria fins que la separació dels dos centres sigui una realitat. Respecte del personal docent, la Conselleria assignarà una quota suficient per als dos centres i farà tots els esforços possibles per dotar d’una plantilla estable de professors a l’IES Santa Maria per al curs 2014-2015.

Tots els assistents s’han mostrat satisfets amb totes les mesures proposades per la Direcció General de Planificació, Inspecció i Infraestructures Educatives i han agraït la feina i la implicació de la Conselleria.

Bookmark and Share