El Comité Insular d'Agenda Local 21 aprova i califica d'excel·lents els treballs del Pla d'Acció Municipal.
El passat dimarts dia 30 de Juliol, el Comité Expecialitzat Insular d’AGENDA LOCAL 21, va aprovar per unanimitat el Pla d’Acció de l’Agenda Local 21 i ha calificat els treballs d’excel·lents, entre altres, pels valors següents:

- Un procés participatiu ben planificat i amb una alta convocatòria.

- Una metodologia de priorització de projectes en base a diferents criteris i que ha estat determinant a l’hora de definir un cronograma d’execució del pla d’acció.

- Un pla d’actuació molt estructurat i amb unes fitxes de criteris molt completes.

En definitiva, una feina tècnica excel·lent, un lideratge polític inqüestionable i un teixit social molt implicat en el procés.
Bookmark and Share

Downloadable documents and links