El poble de Santa Eugènia protagonista del vídeo de la comissió europea
En representació a Barcelona per promocionar el pacte de batles.
La Diputació de Barcelona, el municipi de Mataró (Maresme), el municipi de Ordis (Alt Empordà) i Santa Eugènia són els protagonistes del video promocional de la Comissió Europea del Pacte de Batles.

Podeu veure el video a l'adreça següent:
www.youtube.com/user/comissioeuropeabcn?feature=mhum#p/a/u/0/xIW-F0Pmp70

El Pacte dels Batles és una iniciativa de la Comissió, que va sorgir el 2008, amb l'objectiu de reduir, com a mínim, un 20% de les emissions de CO2 pel 2020. Els objectius són fixats a nivell de la UE, però allò que té de significatiu el Pacte, és que l'acció té lloc a nivell local, a través dels diferents plans d'acció que es presenten i desenvolupen a les diferents ciutats/regions que hi participen. Des de la seva creació, el nombre de ciutats firmants no ha fet més que crèixer, passant de 370 el 2009 a 1680 el 2010.

El Pacte ha de contribuir a assolir els objectius de la UE en política energètica. L’objectiu principal és que les ciutats i regions que s’adhereixin al pacte es comprometin a anar més enllà del 20% de reducció d’emissions de CO2 pel 2020.

COMPROMISOS de les ciutats i regions:
Presentar un pla d’acció d’energia sostenible per l’horitzó 2020 que detalli les mesures i estratègies per assolir els objectius.
Cada any les ciutats del Pacte presentaran un informe públic per mostrar l’estat d’avanç del Pla d’Acció.

COMPROMISOS de la Comissió Europea:
Finançar la secretaria del Pacte, encarregada entre d’altres, de fer el seguiment del progrés, donar suport tècnic i facilitar l’intercanvi d’experiències.
Negociar amb actors financers i altres la seva contribució al Pacte (ex: BEI, Comitè de les Regions)
Bookmark and Share