Fotografia de la corporació municipal de l'ajuntament de Santa Eugènia
Presentació de la nova corporació municipal de l'Ajuntament de Santa Eugènia, el passat 11 de Juny de 2011, a l'Acte de Constitució i Presa de Possessió del nou Ple Municipal.


Llorenç Sastre Crespí (PP), Maria José Bover Millanes (PP), Sebastià Alorda Roig (PP), Xisco Martorell Canals (PP), Guillem Crespí Sastre (PP), Jacqueline Volait Matrat (PP), Antoni Coll Ballester (Més Per Santa Eugènia), Joan Riutort Crespí (Més Per Santa Eugènia), Joan. M Campomar Isern ( Secretari - Interventor de la Corporació Municipal), Miquel Àngel Coll Canyelles (PSIB-PSOE).
Bookmark and Share