Iniciativa de compartir cotxe per una mobilitat sostenible
El projecte COMPARTIR COTXE neix de la voluntat de Mallorca de fomentar entre la població un ús més racional del cotxe. El servei consisteix a facilitar la trobada de persones que estan interessades a compartir el vehicle privat a l'hora de fer un viatge.
OBJECTIUS
Facilitar als ciutadans i a les ciutadanes de Mallorca una altra alternativa en els seus desplaçaments tenint en compte mesures de sostenibilitat en la mobilitat.
Disminuir la contaminació i el consum energètic produït pels vehicles privats.
Millorar la utilització de l'espai públic.

COM ACCEDIR-HI?
Per anar a treballar
Si aneu al vostre centre de treball, i heu de fer sempre un mateix recorregut amb el vostre vehicle privat o busqueu persones amb qui compartir el cotxe, podeu compartir cotxe per a anar a treballar.

Per anar a la universitat
Si estudieu o treballeu a la universitat i busqueu amb qui compartir un mateix viatge fins a la Universitat de les Illes Balears (UIB), podeu compartir cotxe compartir cotxe per a anar a la universitat.

Per anar de viatge
Si feu viatges esporàdics o no regulars, ja sigui a altres ciutats o fins i tot a l'estranger, aquí també podeu trobar persones interessades a compartir les despeses del viatge. Accediu a compartir cotxe per a anar a altres destins.

COM FUNCIONA?
Mitjançant la web: mallorca.compartir.org podràs veure on line les persones que estan inscrites per fer un viatge semblant al vostre. A través del correu electrònic us podreu posar en contacte amb elles. Veureu quines són les seves preferències, si disposen o no de cotxe, el motiu del viatge, i tot un seguit de dades per fer més fàcil la trobada de companys i companyes de viatge. Podreu deixar un missatge electrònic a aquelles persones que considereu que són adients per compartir un mateix viatge. Tot de manera immediata i sense intermediaris.
Bookmark and Share