L'Ajuntament de Santa Eugènia incrementa la vigilància d'abocaments de fems en sòl rústic
L’Ajuntament de Santa Eugènia, en compliment de l’ordenança municipal de residus urbans aprovada el 12 d’agost de 2010, ha iniciat 29 expedients sancionadors des de mitjans 2012 fins a data d'avui, amb els quals duu reclamats 7.200 €.
El motiu principal d’aquestes sancions és l’abandonament indegut de bosses de fems a les àrees d’aportació del municipi i a les voreres dels camins públics.

L’ajuntament considera necessari el control d’aquells ciutadans que no respecten la normativa municipal ja que, possiblement per l’escassetat de sancions fins al moment, s’ha arribat al límit de fer un mal ús de les àrees d’aportació i han proliferat els abandonaments de les bosses de fems.

El motiu principal d’aquest control és perquè els domicilis que sí que fan l’esforç de reduir, reutilitzar, seleccionar i reciclar els residus no es vegin desmotivats per les actuacions incíviques dels seus veïnats.

Aquesta política de control dels fems que genera el poble de Santa Eugènia ha permès rebaixar la generació de rebuig al municipi d'una manera dràstica, passat de generar a l'any 2010, 12 tonelades setmanals de rebuig a generar-ne 4,8 Tonelades a l'any 2012.
Bookmark and Share