L'AJUNTAMENT REALITZARÀ DINS L'ANY 2009 INVERSIONS DEL FONS ESTATAL PER IMPORT DE 263.536 EUROS.
L'Ajuntament de Santa Eugènia rebrà la quantitat de 263.536 euros en concepte de participació dins el Fons Estatal d'Inversió Local per realitzar projectes per dinamitzar l'economia i per fomentar l'ocupació.
L'equip de govern municipal ha elaborat 6 projectes necessaris pel nostre poble, que va traslladar dins un esperit de diàleg i consens als regidors d'ENTESA - UM - PSOE, i que va permetre la seva aprovació per unanimitat de tots els partits polítics municipals.

Els projecte aprovats són els següents:

Reforma, substitució i ampliació de les voravies del carrer Josep Balaguer 126.261,56 €
Reforma de la voravia del carrer Aljub (Fase II) 31.891,04 €
Millora de l'accesibilitat al CEIP Mestre Guillemet 45.555 €
Millora del Parc Infantil del carrer Josep Balaguer 14.634,66 €
Asfaltat del carrer Escoles 24.992,14 €
Instal·lació d'enllumenat a la secció urbana de la carretera MA-3040 20.201,60 €
Bookmark and Share