VISITA INSTITUCIONAL DE LA PRESIDENTA DEL CONSELL DE MALLORCA AL MUNICIPI DE SANTA EUGÈNIA
El municipi de Santa Eugènia ha rebut avui dilluns a la Presidenta del Consell de Mallorca, l’Honorable Sra. Maria Salom Coll, en visita insitucional, acompanyada per l’Hble. Sr. Bernardí Coll Martorell, conseller executiu de Cooperació Local, l’ Hble. Sr. Jaume Crespí Deyà, conseller del Consell de Mallorca i la Sra. Maribel Crespí Deyá, directora insular de Relacions Institucionals, on els ha rebut el Batle, Sr. Francisco Martorell Canals, acompanyat per l’equip de govern i els regidors de la Corporació.


La Presidenta del Consell s’ha reunit amb les institucions i associacions del poble en una extensa xerrada col·loquial durant la qual li han pogut expressar les seves necessitats i inquietuds socials.

Per altra banda, la Presidenta ha exposat al Batle i Regidors del Consistori les línees d’ajudes pel municipi previstes per aquest any 2014 destinades a projectes com l’asfaltat de camins municipals, la reforma del parc infantil del Poliesportiu Municipal i la coberta de la grada del camp de futbol.

Des de l’Ajuntament volem agraïr a la Presidenta el tracte afectuós i proper que ha demostrat amb els representants de les associacions i en definitiva, amb taujans i taujanes.
Bookmark and Share