Visita de la directora General d’Energia, Magdalena Tugores al poble de Santa Eugènia
Com a municipi pioner en tot Mallorca en adherir-se al “Pacte de Batlles”, una iniciativa Europea.
L’Ajuntament de Santa Eugènia s’ha adherit al Pacte dels Batles*. Aquest acord té la finalitat d’implicar les ciutats en la consecució dels objectius de la política energètica de la Unió Europea i aquesta adhesió pretén avançar cap a l’establiment de polítiques eficaces per a reduir la contaminació que ocasiona l’escalfament global, mitjançant l’adopció de programes d’eficiència energètica en àmbits com la mobilitat, l’edificació, l’enllumenat a més de les energies renovables. Concretament, d’acord amb el Paquet “Energia-Clima” de la Unió Europea, el famós 20-20-20, es compromet a reduir les seves emissions de CO₂ més d’un 20% per l’any 2020, incrementant en un 20% l’eficiència energètica i aconseguint que un 20% de l’energia primària que consumeix el municipi procedeixi de fonts renovables.

La directora general d’Energia, Magdalena Tugores, considera aquesta adhesió al Pacte dels Batles una iniciativa molt positiva i per aquesta raó ha visitat l’Ajuntament de Santa Eugènia per coordinar amb el batle Guillem Crespí les mesures a dur a terme per acomplir els compromisos adquirits amb el Pacte. Amb la propera signatura d’un acord de col•laboració, la Direcció General d’Energia, com a Estructura de Suport, es compromet a proporcionar orientació estratègica i ajuda tècnica al municipi per complir els requisits del Pacte de Batlles, com son la preparació i seguiment del Pla d’Acció d’Energia Sostenible (PAES).
Aquest acord s’emmarca dins l’objectiu de la Direcció General d’Energia de cooperar amb tots els municipis de les illes en el desenvolupament de les seves polítiques i programes de gestió, tenint com a línia prioritària de treball el suport a les polítiques locals per a l’energia.

Santa Eugènia és el primer municipi de Mallorca que s’adhereix al Pacte dels Batles. Aquest compromís suposarà reforçar els aspectes energètics que es venen treballant en el marc de la implantació de L’Agenda Local 21 que es marca aconseguir, amb la participació ciutadana, la sostenibilitat del municipi i una millor qualitat de vida dels ciutadans.

*El Pacte de batles és una iniciativa de la Comissió Europea que pretén implicar totes les administracions locals del continent en l’adopció de mesures urgents en matèria d’energies renovables i estalvi energètic, amb el repte d’aconseguir reduir més d’un 20% les emissions de CO2 per a l’any 2020.

La política del Govern de les Illes Balears està en sintonia amb els objectius europeus. Per aquest motiu, la Direcció General d'Energia es constitueix en l’estructura de recolzament de la Comissió Europea per implicar tots els batles de les Illes Balears en l'adhesió al Pacte.

La col•laboració dels municipis a aquesta iniciativa es pot concretar en accions bàsiques, tals com l’enllumenat públic amb bombetes d’estalvi energètic, l’impuls al transport públic; l’aplicació de mesures de racionalització energètica als edificis de titularitat municipal, etc.

Totes aquestes mesures comptaran, a les Illes, amb el suport de la Direcció General d’Energia, que donarà un recolzament especials als ajuntaments que manquen de recursos per dur a terme les esmentades mesures.
Batlle Sta. Eugènia; Guillem Crespí, D. G. Energia Magdalena Tugores, Tècnic Energia, Pep Maria Rigo
Batlle Sta. Eugènia; Guillem Crespí, D. G. Energia Magdalena Tugores, Tècnic Energia, Pep Maria Rigo
Bookmark and Share