Sitelec Serveis Elèctrics SL
 Sitelec Serveis Elèctrics SL
Str. Balanguera, 32
07142 Santa Eugènia
(Santa Eugènia)
 Contacte
Telefon: 971-144580
Email: sitelec@terra.es
Fax: 971-144814
Mobile: 649901017
Instal·lacions elèctriques, aire condicionat, bombes submergides, cicuit tancat TV, xarxes de baixa tensió i energia solar.