Biblioteca
 Biblioteca
Way des Puig, 1
07142 Santa Eugènia
(Santa Eugènia)
 Contacte
Phone number: 971-144391
Email: papallo3@ajsantaeugenia.net
Schedule: Dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 16 a 20 hores.
Dijous de 9 a 12 hores.

 Unitats Operatives a l'edifici