Sitelec Serveis Elèctrics SL
 Sitelec Serveis Elèctrics SL
C/ Balanguera, 32
07142 Santa Eugènia
(Santa Eugènia)
 Contacto
Teléfono: 971-144580
Email: sitelec@terra.es
Fax: 971-144814
Móvil: 649901017
Instal·lacions elèctriques, aire condicionat, bombes submergides, cicuit tancat TV, xarxes de baixa tensió i energia solar.