Manteniment, Promoció econòmica i Agricultura
 Ajuntament
Plaça Bernat de Santa Eugènia, 7
07142 Santa Eugènia
(Santa Eugènia)
 Contacte
Telèfon: 971-144397
Fax: 971-144217
 Responsable de l'àrea
Sr. Llorenç Sastre Crespí
Regidor
Cercador de persones
Unitat
Càrrec
Nom
Plànols