Sercretaria-Intervenció
 Ajuntament
Plaça Bernat de Santa Eugènia, 7
07142 Santa Eugènia
(Santa Eugènia)
 Contacte
Telèfon: 971-144397
Email: secretari@ajsantaeigen...
Fax: 971-144217
Horari: Dilluns, dimartsi dijous de 8: a 14:00 hores
 Responsable de l'àrea
Sra. Paula Baltasar Cozar
Secretària
Cercador de persones
Unitat
Càrrec
Nom
Plànols