Registre Civil i Jutjat de Pau
 Ajuntament
Plaça Bernat de Santa Eugènia, 7
07142 Santa Eugènia
(Santa Eugènia)
 Contacte
Telèfon: 971-144397
Email: ajuntament@ajsantaeuge...
Fax: 971-144397
Horari: De dilluns a divendres de 8 a 14 i dimarts de 15:30 a 19:30 hores
 Responsable de l'àrea
Sr. Antoni J Oliver Janer
Jutge de Pau
Cercador de persones
Unitat
Càrrec
Nom
Plànols