Serveis Socials
 Ajuntament
Platz Bernat de Santa Eugènia, 7
07142 Santa Eugènia
(Santa Eugènia)
 Contacte
Telefon: 971-144397
Fax: 971-144217
Horari: Dimecres de 9 a 14:00 hores
 Responsable de l'àrea
Dame Francisca Rosselló
Treballadora social
Cercador de persones
Unitat
Càrrec
Nom
Plànols