Batlia
 Ajuntament
Square Bernat de Santa Eugènia, 7
07142 Santa Eugènia
(Santa Eugènia)
 Contacte
Phone number: 971-144397
Email: batlia@ajsantaeugenia.net
Fax: 971-144217
 Responsable de l'àrea
Mr. Francisco Martorell Canals
The mayor
Cercador de persones
Unitat
Càrrec
Nom
Plànols