Serveis Socials
 Ajuntament
Square Bernat de Santa Eugènia, 7
07142 Santa Eugènia
(Santa Eugènia)
 Contacte
Phone number: 971-144397
Fax: 971-144217
Schedule: Dimecres de 9 a 14:00 hores
 Responsable de l'àrea
Mrs. Francisca Rosselló
Treballadora social
Cercador de persones
Unitat
Càrrec
Nom
Plànols