Casal de Joves
 Casal de Joves
Way des Puig, núm. 1 Santa Eugènia
(Santa Eugènia)
 Contacte
Email: casaljoves@ajsantaeuge...
Schedule: Dilluns i Dimecres: De 17h a 20h.
Divendres: de 18 a 21 hores.
Dissabte: Horari segons la programació prevista a la revista Sa Revola.
Cercador de persones
Unitat
Càrrec
Nom
Plànols