Manteniment, Promoció econòmica i Agricultura
 Ajuntament
Plaza Bernat de Santa Eugènia, 7
07142 Santa Eugènia
(Santa Eugènia)
 Contacto
Teléfono: 971-144397
Fax: 971-144217
 Responsable del área
Sr. Llorenç Sastre Crespí
Regidor
Buscador de personas
Unidad
Cargo
Nombre
Plànols