Permís per exhumacions, trasllat de restes i reducció

Té per objecte obtenir el permís municipal per a l'extracció de restes (exhumació) d'una sepultura per al seu trasllat, o bé per a la reducció dels mateixos

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

Si

Llistat de normatives

Tràmits

Sol·licitud

Sol.licitud

Òrgan competent per tramitar

Secretaria

Formularis
Taxes

Taxa per exhumació i trasllat de restes
Forma de pagament: Ingrés bancari "SA NOSTRA" 2051 0077 45 1004493074 "LA CAIXA" 2100 5677 18 0200000237

Termini màxim per a la resolució

3 mesos

Requisits

-

Terminis

Reposició: 1 mes si l'acte és exprés o 3 mesos si no ho és. Contenciós-Adm: 2 mesos si l'acte és exprés o 6 mesos si no ho és

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Permís per exhumació, trasllat de restes o reducció

Organisme responsable

Secretaria

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Serveis Funeraris

Òrgan competent per a resoldre

Junta de Govern