Inscripció a escoles bressol (escoletes)

Té per objecte demanar una o diverses places en una guarderia municipal al municipi en què es resideix.

Destinataris

Persones físiques

Fi de la via administrativa

Si

Llistat de normatives

Tràmits

Sol·licitud de preinscripció

Preinscripció

Documentació

Òrgan competent per tramitar

Registre

Formularis

Termini màxim per a la resolució

3 mesos

Requisits

Nins / es d'edats compreses entre 1 i 3 anys.

Terminis

Reposició: 1 mes si l'acte és exprés o 3 mesos si no ho és. Contenciós-Adm: 2 mesos si l'acte és exprés o 6 mesos si no ho és

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Inscripció a l'escoleta municipal

Organisme responsable

Registre

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Infància i menors

Òrgan competent per a resoldre

Batlia