Sol·licitud de consultes i còpies de l'Arxiu municipal

Té per objecte demanar consultes i / o còpies de la documentació que es troba a l'arxiu municipal (documentació que ha finalitzat la seva tramitació administrativa)

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

No

Observacions

La taxa és aplicable únicament a l'expedició de còpies, no a la consulta.
No hi ha una resolució pròpiament dita.

Tràmits

Sol·licitud

Sol.licitud

Òrgan competent per tramitar

Secretaria

Formularis
Taxes

Taxa per expedició de documents
Forma de pagament: Tresoreria

Termini màxim per a la resolució

1 mes

Terminis

-

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Consultes i còpies

Organisme responsable

Secretaria

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Cultura

Òrgan competent per a resoldre

Batlia