Certificat de residència (viatges)

Té per objecte demanar una acreditació de residència a les Illes Balears, per poder beneficiar-se de les bonificacions establertes per a aquests residents als serveis que regula el transport aeri

Destinataris

Persones físiques

Fi de la via administrativa

No

Tràmits

Sol·licitud

Sol.licitud

Òrgan competent per tramitar

Secretaria

Taxes

Taxa per expedició de documents: 1 euro
Forma de pagament: Tresoreria

Termini màxim per a la resolució

A l'acte

Requisits

Nacionalitat Espanyola i nacionalitat membres de la UE amb NIE

Terminis

-

Termini màxim per a la notificació

-

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Certificat de residència (viatges)

Organisme responsable

Secretaria

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Població

Òrgan competent per a resoldre

Batlia