Pròrroga d'una llicència d'obra

Té per objecte obtenir un termini afegit en la llicència atorgada per a la realització d'una obra major o menor

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

Si

Tràmits

Sol·licitud

Sol.licitud

Documentació

Instància genèrica
Còpia de la llicència concedida

Òrgan competent per tramitar

Secretaria

Formularis

Termini màxim per a la resolució

3 mesos

Requisits

Ser el titular de la llicència o ser el promotor de l'obra

Terminis

Reposició: 1 mes si l'acte és exprés o 3 mesos si no ho és. Contenciós-Adm: 2 mesos si l'acte és exprés o 6 mesos si no ho és

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

Positiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Pròrroga de llicència d'obra

Organisme responsable

Secretaria

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Habitatge, Urbanisme

Òrgan competent per a resoldre

Junta de Govern