Avisos, queixes i suggeriments

Comunicar a l'Ajuntament per part dels ciutadans qualsevol tipus de queixa o suggeriment de tipus genèric que vulguin satisfer

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Mitjançant una sol licitud genèrica el ciutadà presentarà un avís, queixa o suggeriment. Aquesta sol.licitud es tramitarà d'acord amb la naturalesa de la petició realitzada.

Tràmits

Sol·licitud

Sol.licitud

Òrgan competent per tramitar

Secretaria

Formularis

Termini màxim per a la resolució

-

Requisits

-

Terminis

-

Termini màxim per a la notificació

-

Silenci administratiu

-

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Avís, queixa o suggeriment

Organisme responsable

Secretaria

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Iniciatives

Òrgan competent per a resoldre

Batlia