Permís d'instal lació d'activitats permanents majors

Obtenir el permís d'instal lació d'una activitat en recinte tancat, obert o a l'aire lliure, de caràcter fix en l'espai, permanent en el temps, catalogades com a grans per la legislació, en virtut de la qual cosa necessiten major control i seguretat. Aquestes activitats necessiten projecte tècnic i control administratiu abans de la seva instal.lació i execució.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

Si

Tràmits

Sol·licitud

Sol.licitud

Òrgan competent per tramitar

Secretaria

Formularis
Taxes

Taxa per llicència d'obertura d'establiments
Forma de pagament: Ingrés bancari"SA NOSTRA" 2051 0077 45 1004493074 "LA CAIXA" 2100 5677 18 0200000237

Termini màxim per a la resolució

3 mesos

Requisits

Ser titular actual del permís d'instal lació de l'activitat en qüestió (expressa o per silenci administratiu)

Terminis

Reposició: 1 mes si l'acte és exprés o 3 mesos si no ho és. Contenciós-Adm: 2 mesos si l'acte és exprés o 6 mesos si no ho és

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

Positiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Permís d'instal lació activitats permanents majors

Organisme responsable

Secretaria

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Comerç

Òrgan competent per a resoldre

Junta de Govern