Llicència d'animals potencialment perillosos

Obtenir la llicència per a la tinença d'un animal considerat potencialment perillós, la compatible amb la seguretat de les persones i béns, així com d'altres animals.

Destinataris

Persones físiques

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

Es consideren, en general, animals potencialment perillosos els gossos que, per la seva tipologia racial, el seu caràcter agressiu o la seva potència de mandíbula, tinguen capacitat de causar la mort o lesions a persones i altres animals, així com de causar danys en els béns públics i privats
La llicència s'ha d'actualitzar anualment, no s'ha de tornar a demanar la inscripció en el Registre Municipal d'animals potencialment perillosos quan actualitzeu la llicència

Tràmits

Sol·licitud

Sol.licitud

Òrgan competent per tramitar

Registre

Formularis

Termini màxim per a la resolució

3 mesos

Requisits

Ser major d'edat i no estar incapacitat per a la tinença d'animals perillosos
No haver estat condemnat per delictes com homicidi, lesions, tortures, delictes contra la integritat moral o la salut pública, narcotràfic, ...

Terminis

Reposició: 1 mes si l'acte és exprés o 3 mesos si no ho és. Contenciós-Adm: 2 mesos si l'acte és exprés o 6 mesos si no ho és

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

Positiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Llicència d'animals perillosos

Organisme responsable

Registre

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Animals

Òrgan competent per a resoldre

Batlia