14 °C

Ajuts de minimis per al foment de l'ús de la llengua catalana a les empreses

05-Març-2021
Obtenir subvencions per a retolació de locals o vehicles, edició de material imprès, etiquetatge, cartes de restaurants, marxandatge, etc., en llengua catalana.

DESTINATARIS: Empreses amb personalitat física o jurídica ubicades en el territori de Mallorca, i les comunitats de béns de Mallorca que, tot i no tenir personalitat jurídica, puguin dur a terme projectes, activitats o comportaments, o es trobin en la situació que motiva la concessió de la subvenció.