26 °C

L'Ajuntament aprova la compra d'un solar per a la construcció d'habitatges protegits

22-Abril-2020
Es tracta de 6 habitatges de 70 metres quadrats amb dues habitacions situats al carrer de ses monges, 21.

El ple ha aprovat executar el projecte de millora dels vestuaris del Poliesportiu per valor de quasi 210.000 €.

Es modificaran les Normes Subsidiàries per a la delimitació del parc verd, cementiri municipal i cementiri jueu del municipi.

L'Ajuntament ha aprovat en el ple ordinari celebrat aquest dimarts la proposta de compravenda d'un solar per a l'execució d'una promoció d'habitatges de protecció pública que consistirà en la construcció d'un edifici de 560 m2, que constarà de sis habitatges de dues habitacions i 70 metres cada un al carrer de ses Monges, 21 de Santa Eugènia.

Els habitatges compliran amb la normativa vigent i gaudiran de la classe màxima (A), a més d'utilitzar tècniques constructives tradicionals per garantir la integració paisatgística i reduir les emissions de CO₂ durant la construcció de l'edifici. El projecte inclourà la demolició de l'edificació existent així com l'apilament del material de l'enderrocament pel seu ús en el nou edifici, la dotació de serveis per cedir terrenys al vial públic i poder rebre la llicència simultàniament amb el projecte de construcció, així com el projecte d'obra nova.

Segons ha manifestat el batle, Josep Lluís Urraca, aquesta promoció sorgeix de l'article 22 de l'Estatut d'Autonomia, que estableix que les Administracions Públiques de les Illes Balears han de garantir el dret d'accés a un habitatge digne als ciutadans, i en especial afavorir l'accés a aquest dret dels joves, de les persones sense mitjans, de les dones maltractades, de les persones dependents i d'aquells col·lectius especialment vulnerables.

"Sabem que molts joves taujans han de partir del poble davant la impossibilitat de comprar o llogar un habitatge, per mor de l'elevat preu d'adquisició o lloguer. De la mateixa manera, esdevé quasi impossible per a persones amb ingressos reduïts, famílies monoparentals, gent gran o amb perill d'exclusió social. Aquestes persones amb rendes baixes i escassos recursos econòmiques seran prioritàries a l'hora d'adjudicar els nous habitatges".

No obstant això, la regidora d'Hisenda, Cristina Ballester, ha explicat que la compra del solar valorat en 260.000 €, previsiblement es finançarà amb la subvenció que atorga el Consell de Mallorca als ajuntaments dins el Pla Especial d'Ajuts als Municipis i que dependrà de la possible flexibilització de les normes de la llei estatal en matèria de despesa dels municipis. "Una vegada acabada la tramitació, aleshores és quan es podrà signar el projecte de cessió del solar a l'IBAVI i posteriorment licitar les obres. Creiem que els habitatges estaran a disposició dels usuaris l'any 2022".

Vestuaris poliesportiu

El ple també va aprovar el projecte de millora dels vestuaris del poliesportiu de Santa Eugènia per valor de 209.344,65 € sufragats pel Consell de Mallorca a través del Pla d'Ajuts als Municipis corresponent a 2019.

"Per tant, ara ja es podrà licitar unes obres molt esperades pels usuaris de l'espai esportiu taujà", ha dit el batle.

Per altra banda, es va aprovar de forma provisional la modificació de les Normes Subsidiàries per a la delimitació del parc verd, el cementiri municipal i el cementiri jueu, i en matèria pressupostària, es van aprovar les modificacions de les bases d'execució del pressupost per atorgar subvencions a les entitats; Siloé (1.000 €) i el Fons Mallorquí de Solidaritat (2.500 €).

També es va elegir a Maria Àngels López Pujol com a nova jutgessa de pau i a Cristina Estrada Laje com a substituta.